Апарт- Київ

+38067 445-46-36   info.ap.kiev@gmail.com

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АПАРТАМЕНТІВ «АПАРТ-КИЇВ»

м. Київ

«29» січня 2020 р

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Апартаменти «Апарт-Київ» (далі - «Апартаменти»), розташований на доменному імені www.apart.kiev.ua, може отримати про Споживача послуг проживання під час використання Сайту www.apart.kiev.ua, програм і продуктів квартир.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація квартир» (далі - «Адміністрація») - уповноважені співробітники з управління сайтом, що діють від імені квартир, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) , витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Апартамнтамі або іншим, який отримав доступ до персональних даних осіб, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач Сайту квартир» (далі - «Користувач») - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт квартир.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем Сайту квартир означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту квартир.

2.3.  Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту квартир. Апартаменти не контролюють і не несуть відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті квартир. 2.4. Адміністрація квартир не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту квартир.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації апартаментів щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації апартаментів при реєстрації на Сайті апартаментів або при оформленні замовлення для придбання послуги.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті апартаментів в розділі «Бронювання» і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. Прізвище, ім'я, по батькові Користувача.

3.2.2. Контактний телефон Користувача.

3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail).

3.2.4. Термін надання послуг, категорію апартаментів, кількість користувачів і т.д.

3.3. Апартаменти захищають дані Користувача.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище, підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація апартаментів може використовувати в цілях:

4.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення послуги з проживання чи інших послуг і (або) укладення Договору на надання послуг проживання;

4.1.2. надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту апартаментів;

4.1.3. встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються надання послуг з проживання чи інших послуг, обробка запитів і заявок від Користувача;

4.1.4. підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

4.1.5. повідомлення Користувача Сайту про підтвердження бронювання;

4.1.6. обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечування платежу та інших фінансових операцій;

4.1.7. надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені апартаментів;

4.1.8. здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється протягом трьох робочих днів, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація апартаментів має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, державним службам, виключно з метою виконання зобов'язань з надання послуг.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація апартаментів інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація апартаментів вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація апартаментів спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРIН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом апартаментів;

6.1.2. оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація апартаментів зобов'язана:

6.2.1. використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності;

6.2.2. забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача;

6.2.3. вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;

6.2.4. здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація апартаментів, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація апартаментів не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;

7.2.2. була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією апартаментів;

7.2.3. була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту апартаментів і Адміністрацією апартаментів, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. По вiдношенню до Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією апартаментів застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

9.1. Адміністрація апартаментів має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті апартаментів, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти Адміністрації апартаментів.

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою www.apart.kiev.ua